Stichting SKW : Algemeen

Beste Lepelstraaters,

De komende weken gaat de temperatuur omhoog, het zonnetje schijnt en alles komt tot bloei. Een mooie tijd van het jaar en mooi om te zien hoe de natuur zich weer hersteld van een koude periode. Jaar in jaar uit.
En zo ook onze vrijwilligers, jaar in, jaar uit zetten zij zich in voor ons en komen keer op keer met nieuwe activiteiten. We hadden we al een muziekkwis, nu hebben we ook een nostalgiekwis. Met succes hebben meer dan 40 deelnemers gezwoegd over vragen van vroeger. Een leuk initiatief.
Zo ook onze Jenny, al jaren het vertrouwde gezicht van SKW, zet zich altijd in om te zorgen dat we het zo goed mogelijk doen en iedereen zich thuis voelt.
Wist u dat onze Jenny deze maand 60 is geworden. Stap eens binnen in ’t Weike en je zal zien dat het kantoor vrolijk versierd is.

Afgelopen week hadden we ontmoeting met Wijzijn Traverse, onder het genot van heerlijk eten van Fort Smakelijk stelden de dames van het wijkteam zich aan ons voor. Goed om te weten dat we bij vragen bij hun terecht kunnen. Binnenkort zijn ze een vaste dag in het Weike.

Het stemmen voor de Rabo clubactie is voorbij. Iedereen die gestemd heeft bedankt hiervoor en nu nog even in afwachting hoeveel stemmen wij gekregen hebben. Ik hoop dat het voldoende is voor een ander koffieapparaat.

Zou je het ook leuk vinden om je vrijwillig in te zetten, stap dan eens binnen in ’t Weike. De koffie staat klaar.


Kees Hooghiemstra
Voorzitter SKW

SKW IN CULTUUR (OF TOCH KULTUUR?)
Zoals u ongetwijfeld weet is het voor SKW een uitdaging om zonder subsidie het hoofd boven water te houden. Extern hebben we door intensieve samenwerking met andere welzijnsorganisaties in de gemeente Bergen op Zoom (die tegen dezelfde problemen aanlopen) een toekomstvisie ontwikkeld.
Dat heeft geleid tot een plan dat 20 december door de gemeenteraad wordt beoordeeld.
Die contacten hebben SKW al veel opgeleverd. Zo heeft de uitbreiding van de samenwerking met Wijzijn/Traverse verlichting gebracht in onze financiële situatie op dit moment. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk.
Maar ook intern zijn we bezig om onze positie te versterken. Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar om meer activiteiten en inkomsten te krijgen in ’t Weike.
De succesvolle activiteiten uit ons aanbod worden uitgebouwd en opgenomen in onze jaaragenda en ook nieuwe dingen worden op de rol gezet.
We gaan met vier thema’s aan de slag, te weten Cultuur, Samen Eten, Vroeger en Bewegen.
Het eerste wat opgepakt wordt is Cultuur.
Cultuur is ook opgenomen in de naam SKW, weliswaar in een vroegere spelling, namelijk Sociaal Kultureel Werk. In het verleden is dat culturele echter altijd een beetje ondergesneeuwd geweest, en daar wil SKW nu verandering brengen. Wat gaan we doen?
We zoeken een kleine groep van 3-4 vrijwilligers die samen met een bestuurslid een plan maken en uitvoeren in de vorm van 4-6 activiteiten per jaar. Activiteiten zoals het vertonen van een film of documentaire, een muziek- of cabaretuitvoering, het uitnodigen van een schrijver of andere kunstenaar voor een presentatie, etc.
Dat moet worden geselecteerd (wat, wie ?) , voorbereid ,gepland, georganiseerd en gepromoot, en er moet gekeken worden of de benodigde faciliteiten er zijn of hoe die verkregen kunnen worden.
Dat dit tijd kost is duidelijk, maar het werk is goed te overzien en uitgesmeerd over het kalenderjaar.
Wij komen graag in contact met vrijwilligers die een passie hebben voor cultuur en die een beetje van hun tijd in teamwork dit deel van het beleidsplan van SKW gestalte willen geven.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich richten tot Jack van Tilbeurgh, tel 0164 682515 of per mail via SKW@home.nl
DRINGENDE OPROEP VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger met auto die op dinsdag kan halen voor Smakelijk eten in ˜t Weike.
Om 16.00 uur kan het eten worden opgehaald in Bergen op Zoom. Als u het eten heeft opgehaald, kunt u natuurlijk ook gezellig mee-eten.
Heeft u een uurtje ter beschikking, dan hopen wij dat u zich aanmeldt bij ˜t Weike.

Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, om het team van vrijwilligers te ontlasten, voor de Ouderensoos. De soos is elke doordeweekse dag vanaf 13.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: deze website, skw@home.nl, 0164-686319 of kom een keertje langs in t Weike.

EEN DINERBON ALS CADEAU
Op zoek naar een leuk en betaalbaar cadeau, dan kunt u in
’t Weike voor € 6,00 een dinerbon halen.

55PLUS ACTIEF LOKET
Kijk op de website van 55Plus Actief Loket informatie te krijgen over activiteiten voor 55plussers in Bergen op Zoom eo.Stichting SKW
Kerkstraat 82
4664 BS Lepelstraat (NB)

T : 0164-686319
E : skw@home.nl